Major Howard Egan Family Foundation

Sailor Rope Maker Captain in Nauvoo Legion Bodyguard to Joseph Smith Mormon Battalion Envoy Captain of the 9th 10 of the original 1847 Pioneer Vanguard Company Gold Rush Trading Post Owner Trail Blazer Cattle Drover Major in Utah War Pony Express Rider & Superintendent of Line from Salt Lake to California Stage Station Owner Friend & Missionary to Indians Salt Lake City Policeman Bodyguard to Brigham Young
< >
 

Genealogies & Family Trees

Genealogy of Major Howard Egan

.

1. Adam (4000 BC)
2. Seth (3870 BC)
3. Enos (3765 BC)
4. Cainan (3675 BC)
5. Mahalaleel (3605 BC)
6. Jared (3540 BC)
7. Enoch (3370 BC)
8. Mathuselah (3313 BC)
9. Lamech (3126 BC)
10. Noah (2944 BC)
11. Shem (2442 BC)
12. Arphaxad (2342 BC)
13. Salah (2307 BC)
14. Ebner (2277 BC)
15. Peleg (2244 BC)
16. Reu (2213 BC)
17. Serug (2101 BC)
18. Nahor (2152 BC)
19. Terah (2122 BC)
20. Abraham (& Sarah) (2046 BC)
21. Isaac (& Rebecca) (1946 BC)
22. Jacob (& Leah) (1886 BC)
23. Judah (& Tamar)
24. Zarah (aka Tara)
25. Ethan (King of Scythia)
26. Tuahol (aka Phonensis Farsaidh)
27. Gadhol (& Scota)
28. Asruth
29. Gruth
30. Heber Scutt
31. Beouman
32. Oggoman
33. Lamfionn
34. Heber Glunfionn
35. Agnan, Fion
36. Febric Glas
37. Mennall
38. Nuadhas
39. Alladh
40. Aroadh
41. Dreag
42. Brath
43. Breogan
44. Bile
45. Milesus
46. Herman (&amp; Tea Tephi) (587 BC)
47. Ireal Faidh X (557 BC)
48. Eithrial (527 BC)
49. Foll-aigh (497 BC)
50. Tigernmas (467 BC)
51. Eubotha (437 BC)
52. Smiorughall (407 BC)
53. Fiacha Labhrainn XVIII (377 BC)
54. AEneas Almucach XX (347 BC)
55. Main (317 BC)
56. Rothactach (287 BC)
57. Dein (257 BC)
58. Siorna (227 BC)
59. Olioll Aolchevin (197 BC)
60. Gialchadh XXXVII (167 BC)
61. Nudahas Fionnfail (137 BC)
62. Aedan Glas (107 BC)
63. Sioman Breac XLIV ( 77 BC)
64. Muredach Bolgrach LV ( 47 BC)
65. Fiocha Tolgrach ( 17 BC)
66. Duach Lodrach ( 13 AD)
67. Eochaidh Buadhach ( 43 AD)
68. Cobthach Caol Bhreagh LXIX (73 AD)
69. Melg Molblhach LXXI (103 AD)
70. Coula Caomh LXXIV (133 AD)
71. Oliohh Cas Fiaclach LXXVII (163 AD)
72. Eochaldh Alt Leatham (193 AD)
73. AEneas LXXXI (223 AD)
73. LXXXI (223 AD)
74. Enna (253 AD)
75. Assaman (283 AD)
76. Eochlaidh Feidioch XCIII (313 AD)
77. Lughaidh XCVII (343 AD)
78. Crumthann C, AD (373 AD)
79. Feredach (404 AD)
80. Fiacha (434 AD)
81. Tuathal CVI (464 AD)
82. Fedhlimidh (494 AD)
83. Conn CIX (524 AD)
84. Art (554 AD)
85. Cormac Ulfhada (584 AD)
86. Cairbre (614 AD)
87. Eochardh Dubhlen (644 AD)
88. Colla Da Chrioch (674 AD)
88. Colla Da Chrioch (674 AD)
89. Iomchadh (704 AD)
90. Domhmall (734 AD)
91. Eochaidh (764 AD)
92. Main Mor (794 AD)
93. Breasal (824 AD)
94. Dallan (854 AD)
95. Lughach (884 AD)
96. Fearach (914 AD)
97. Cairbre Crom Ris (944 AD)
98. Cormac (974 AD)
99. Eoghan Foinn (1004 AD)
100. Dithchiollach (1034 AD)
101. Denitheach (1064 AD)
102. Fiacalach (1094 AD)
103. Coscrach
(Head of the stem of the Egan family. Heireditary Brehons or Lawyers)
(1124 AD)
104. Flaithghead (1154 AD)
105. Anluan (1184 AD)
106. Flaitheam (aka Felin) (1214 AD)
107. Gosda (1244 AD)
108. Aedhaghan
(“eye Kindle.” Anglisized: Egan)
(1274 AD)
109. Flann (1304 AD)
110. Murtach (1334 AD)
111. Donach Mor (1364 AD)
112. Donoch Oge (1394 AD)
113. Simeon (1424 AD)
114. Justin (1450 AD)
115. Maloliosa (1470 AD)
116. Flann (1500 AD)
117. Finghan (1535 AD)
118. Owen McEgan (1570  AD)
119. Teige
120. Conor
121. Teige (2d)
122. Melachin Egan (1694 AD)
123. Egan (1727 AD)
124. Bernard Egan (1760 AD)
125. Howard Egan (1782 AD)
126.

 

Howard Egan
(aka Major Howard Egan)

 

(1815 AD)

 

Egan genealogyEgan coat of arms
 


© 2023 Major Howard Egan Family Foundaton ™ - All Rights Reserved.